• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Važne informacije

Novi iznosi naknada za korišćenje javnih dobara

Izmenom Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koja se primenjuje od 1. januara 2024. godine, visina naknada povećana je za 10,2 odsto. Obveznik plaćanja naknade je privredno...

10.01.2024.

detaljnije...

Osme redovne godišnje konsultacije Agencije

Agencija za upravljanje lukama organizuje osme redovne godišnje konsultacije. Konferencija će se održati u petak, 21. aprila 2023. godine, u svečanoj sali Privredne komore Srbije, Resavska 13-15,...

18.04.2023.

detaljnije...

Javni poziv za izbor operatera u međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskoj Mitrovici

Agencija za upravljanje lukama objavila je 31. avgusta 2022. godine Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor lučkog operatera u međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskoj Mitrovici. Pravo učešća...

31.08.2022.

detaljnije...

Svi propisi za suzbijanje COVID – 19 na jednom mestu

Pravno informacioni sistem Republike Srbije objavio je na sajtu spisak svih propisa i drugih akata koji se odnose na suzbijanje zarazne bolesti COVID - 19. Propisi se redovno...

10.01.2022.

detaljnije...

Nove mere Vlade Srbije u sprečavanju pojave i širenja zarazne bolesti COVID - 19

Vlada Republike Srbije donela je na sednici održanoj 21. marta 2020. godine Odluku o izmeni i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću,...

21.03.2020.

detaljnije...

Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju

Vlada Srbije donela je 19. marta 2020. godine Odluku o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju. Odluka, čiji je cilj suzbijanje i sprečavanje zarazne...

20.03.2020.

detaljnije...

Odluka o zatvaranju graničnih prelaza

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 12. marta 2020. godine, donela je Odluku o zatvaranju graničnih prelaza. Odluka je stupila na snagu istog dana, u cilju sprečavanja...

13.03.2020.

detaljnije...

Obaveštenje lučkim i pristaništnim operaterima- Mere Vlade Srbije u sprečavanju pojave i širenja zarazne bolesti COVID - 19

Vlada Republike Srbije donela je na sednici održanoj 10. marta 2020. godine Odluku o proglašenju bolesti COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću (u daljem tekstu...

10.03.2020.

detaljnije...

Objavljen drugi broj newsletter-a ,,Luke & Marine''

Agencija za upravljanje lukama objavila je drugi broj newsletter-a ,,Luke & Marine'' ,,Luke & Marine'' za cilj imaju promociju potencijala nautike, odnosno marina i međunarodnih putničkih pristaništa u...

07.03.2020.

detaljnije...

Agencija pokrenula newsletter ,,Luke & Marine''

Agencija za upravljanje lukama objavila je prvi broj newsletter-a ,,Luke & Marine''. Ideja za pokretanje ,,Luka & Marina’’ potekla je iz želje da skrenemo pažnju na brojne mogućnosti...

26.12.2019.

detaljnije...

Poziv na pete redovne godišnje konsultacije

Agencija za upravljanje lukama organizuje pete redovne godišnje konsultacije sa relevantnim subjektima iz vodnog saobraćaja i državnim institucijama. Konsultacije će se održati 17. decembra 2019. godine, sa...

10.12.2019.

detaljnije...

Važno obaveštenje lučkim operaterima

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestila je Agenciju za upravljanje lukama o pogoršanju situacije u pogledu zarazne bolesti Afrička Kuga Svinja (Pestis Suum Africana)-...

30.07.2019.

detaljnije...

Poziv na nacionalnu radionicu Agencije za upravljanje lukama

Pozivamo Vas da prisustvujete nacionalnoj radionici u okviru projekta ,,DAPhNE- Danube Ports Network“, koju organizuje Agencija za upravljanje lukama. Radionica će se održati 29. maja 2019. godine,...

27.05.2019.

detaljnije...

Važno obaveštenje lučkim i pristanišnim operaterima povodom najavljenih padavina

Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda za naredni period, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko - preventivne mere u cilju otklanjanja mogućih negativnih uticaja...

13.05.2019.

detaljnije...

Obaveštenje lučkim operaterima

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestila je Agenciju za upravljanje lukama da je 02. marta 2019. godine stupio na snagu Pravilnik o registraciji, odnosno...

15.03.2019.

detaljnije...

Važno obaveštenje lučkim i pristanišnim operaterima

Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda za naredni period, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko - preventivne mere u cilju otklanjanja mogućih negativnih uticaja najavljenih...

03.01.2019.

detaljnije...

Važno obaveštenje lučkim i pristanišnim operaterima

Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda za naredni period, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko - preventivne mere u cilju otklanjanja mogućih negativnih uticaja...

14.12.2018.

detaljnije...

Poziv na četvrte redovne godišnje konsultacije

Agencija za upravljanje lukama organizuje četvrte redovne godišnje konsultacije sa relevantnim subjektima iz vodnog saobraćaja i državnim institucijama. Кonsultacije će se održati 17. decembra 2018. godine, sa...

06.12.2018.

detaljnije...

Obaveštenje lučkim i pristanišnim operaterima o merama Uprave za veterinu

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestila je Agenciju za upravljanje lukama o neophodnim aktivnostima u lukama i pristaništima, koje predstavljaju veterinarsku meru za smanjenje...

18.06.2018.

detaljnije...

Lučkim i pristanišnim operaterima

Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda za naredni period, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko - preventivne mere u cilju otklanjanja mogućih negativnih uticaja...

26.02.2018.

detaljnije...

Mapa proglašenih lučkih područja

Agencija za upravljanje lukama objavila je u drugom godišnjem Biltenu mapu do sada proglašenih lučkih područja. Proglašeno je devet lučkih područja luka- Apatin, Senta, Bačka Palanka, Novi Sad,...

29.12.2017.

detaljnije...

Poziv na treće redovne godišnje konsultacije

Agencija za upravljanje lukama organizuje treće redovne godišnje konsultacije sa Grupacijom za rečno brodarstvo i Grupacijom za luke i pristaništa.. Konsultacije će se održati 05. decembra 2017....

24.11.2017.

detaljnije...

Obustava plovidbe kod Žeželjevog mosta

Zbog radova na izgradnji Žeželjevog mosta, od 16. oktobra u 8 časova do 22. oktobra u 20 časova, biće obustavljena svaka plovidba na delu Dunava od 1253...

06.10.2017.

detaljnije...

Obaveštenje obveznicima plaćanja naknada

Imajući u vidu nepravilnosti koje nastaju prilikom popunjavanja obrazaca sažetih prijava (nepopunjavanje podataka o svim učesnicima u saobraćaju), kao i kašnjenje u slanju prijava, obaveštavamo Vas da...

26.09.2017.

detaljnije...

OBAVEŠTENjE LUČKIM OPERATERIMA

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestila je Agenciju za upravljanje lukama o neophodnim aktivnostima u lukama i pristaništima, koje predstavljaju veterinarsku meru za smanjenje...

23.08.2017.

detaljnije...

Lučkim i pristanišnim operaterima

Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda o mogućim obilnijim padavinama u narednom periodu, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko - preventivne mere u cilju...

19.04.2017.

detaljnije...

VAŽNO - PROMENA DINARSKOG PODRAČUNA AGENCIJE ZA UPRAVLjANjE LUKAMA

Obaveštavamo sve obveznike da od 09. februara 2017. godine počinje da važi novi podračun sopstvenih prihoda Agencije za upravljanje lukama. Broj ovog podračuna je 840-1073668-09. Takođe, prestaje da važi...

08.02.2017.

detaljnije...

Obustavljena plovidba na Dunavu, Savi i Tisi

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture proglasilo je danas obustavu plovidbe na Dunavu, od Bezdana do Prahova, i na Savi. Obustava važi za sva plovila, odnosno za teretne i...

08.01.2017.

detaljnije...

Druge redovne godišnje konsultacije sa Grupacijom za rečno brodarstvo i Grupacijom za luke i pristaništa

Agencija za upravljanje lukama organizuje druge redovne godišnje konsultacije sa Grupacijom za rečno brodarstvo i Grupacijom za luke i pristaništa. Sastanci će se održati u utorak, 22. novembra...

15.11.2016.

detaljnije...

Agencija pokrenula drugi prekršajni postupak zbog nedostavljanja sažetih prijava

Agencija za upravljanje lukama je pokrenula drugi prekršajni postupak protiv privrednog društva zbog nedostavljanja sažetih prijava u zakonski određenom roku u cilju naplate naknade za upotrebu obale. Agencija...

07.07.2016.

detaljnije...

Počinje registracija korisnika na Portalu elektronskih prijava

Danas počinje registracija korisnika lučkih i pristanišnih naknada na Portalu elektronskih prijava, kako bi podnošenje prijava zvanično počelo od 1. jula 2016. godine elektronskim putem. Agencija za upravljanje...

29.06.2016.

detaljnije...

Agencija pokrenula prvi prekršajni postupak zbog nedostavljanja sažetih prijava za pristajanje

Agencija za upravljanje lukama je dana 12.05.2016. godine, pokrenula prvi prekršajni postupak, protiv privrednog društva koje nije postupalo u skladu sa odredbama iz člana 229b stava 1,...

12.05.2016.

detaljnije...

Lučkim i pristanišnim operaterima

Poštovani, Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda o mogućim obilnijim padavinama u narednom periodu, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko - preventivne mere u cilju...

04.05.2016.

detaljnije...

Lučkim i pristanišnim operaterima

Poštovani, Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda o mogućim obilnijim padavinama u narednom periodu, posebno za sliv reke Save, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko...

07.03.2016.

detaljnije...

Obaveštenje obveznicima plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Zbog sve većeg broja prijava koje u Agenciju stižu bez prateće dokumentacije, kao i prijava sa nepotpunim i netačno ubeleženim podacima, obaveštavamo Vas da će takve prijave...

19.01.2016.

detaljnije...

Lučkim i pristanišnim operaterima

Imajući u vidu povećanje snežnog pokrivača do koga je došlo nakon padavina od 02. januara 2016. godine, kao i prognozirane temperature u opsegu od 10 do 16...

11.01.2016.

detaljnije...

Nova usluga AUL za treća lica

Agencija za upravljanje lukama je na svojoj internet stranici postavila elektronsku formu upisnika lučkih i pristanišnih operatera kojima je izdato odobrenje za obavljanje lučke delatnosti. Na ovaj način...

02.06.2015.

detaljnije...

Potpisan ugovor o izdavanju licence za obavljanje lučke delatnosti između AUL i "TE-KO"Kostolac

Početak gradnje pristaništa u "Kostolcu" do kraja godine Svečano potpisivanje Ugovora o obavljanju lučke delatnosti između Privrednog društva "Termoelektrane - kopovi Kostolac", koje je deo sistema "Elektroprivrede Srbije"...

22.05.2015.

detaljnije...

Vlada RS dala saglasnost na Odluku o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Vlada RS je dana 26.03.2015 god, zaključkom 05 broj 401-3347/2015, usvojila Odluku o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada. Rešenje Vlade je objavljeno u "Službenom glasniku...

30.03.2015.

detaljnije...

Dopis lučkim i pristanišnim operaterima

Poštovani, Imajući u vidu vremenske prilike, kao i meteorološke najave za naredni period, a posebno u vreme novogodišnjih praznika, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je, dopisom...

30.12.2014.

detaljnije...

Obaveštenje o promeni adrese

Agencija za upravljanje lukama se od 26-og septembra 2014. godine nalazi na novoj adresi, Nemanjina 4, 3. sprat palate 'Jadran'....

26.09.2014.

detaljnije...

Javna rasprava o predlogu strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015-2025. godine

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture započelo sprovođenje javne rasprave o Predlogu Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015-2025. godine prema programu odobrenom...

02.09.2014.

detaljnije...

Uplata Humanitarne pomoći putem PayPal servisa preko www.floodrelief.gov.rs

Od 18.05.2014. god omogućena je uplata humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji iz 193 zemlje i regiona putem PayPal servisa, preko sajta www.floodrelief.gov.rs Račun...

18.05.2014.

detaljnije...

Lučkim i pristanišnim operaterima
- svim -

Poštovani, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dopisom broj 06/2014-01 od 14.05.2014. godine naložilo Agenciji za upravljanje lukama da postupi po sledećoj naredbi: Zbog vremenskih nepogoda i obilnih padavina...

15.05.2014.

detaljnije...

Izmene i dopune Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi

Imajući u vidu da je po objavljivanju Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi, održan niz sastanaka sa predstavnicima brodarstava, brodskih agenata, luka...

11.04.2014.

detaljnije...

Obaveštenje o odlaganju naplate lučkih i pristanišnih taksi

U skladu sa zakljucima sa sastanka održanog dana 31.01.2014. godine u Privrednoj komori Srbije, kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva saobraćaja, predstavnici AUL-a i predstavnici luka i brodarstava,...

28.02.2014.

detaljnije...

Informacija o odluci o izmeni odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi

Na osnovu tačke 8. stav 2. podtačke 6) Odluke o osnovanju Agencije za upravljanje lukama („Službeni glasnik RS“ , broj 70/11) i člana 16. Statuta Agencije za...

30.12.2013.

detaljnije...