• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Луке и пристаништа

Изградња и одржавање лука отворених за јавни саобраћај од државног је значаја и врши се према усвојеним плановима, урађеним у складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије.

Управљање лукама и пристаништима врши Агенција за управљање лукама без обзира на својински статус луке и пристаништа.

Лука Београд

www.lukabeograd.com
Luka Beograd
Luka Beograd
Luka Beograd

Лука Нови Сад А.Д.

www.lukanovisad.rs
Luka Novi Sad
Luka Novi Sad
Luka Novi Sad

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

www.hbisserbia.rs
Лука Смедерево - Hesteel Sebia Iron & Steel d.o.o.
Лука Смедерево - Hesteel Sebia Iron & Steel d.o.o.
Лука Смедерево - Hesteel Sebia Iron & Steel d.o.o.

Лука Дунав - Панчево

www.lukadunav.co.rs
Luka Dunav Pančevo
Luka Dunav Pančevo
Luka Dunav Pančevo

Лука Прахово - „ELIXIR ПРАХОВО“

https://www.elixirprahovo.rs
Luka Prahovo
Luka Prahovo
Luka Prahovo

Лука Бачка Паланка Д.О.О.

www.lukabp.rs
Luka Bačka Palanka
Luka Bačka Palanka
Luka Bačka Palanka

Лука Дунав - Богојево Д.О.О.

www.hibrid.rs
Luka Bogojevo
Luka Bogojevo
Luka Bogojevo

Лука Беочин, "Lafarge" Беочинска фабрика цемента д.о.о.

www.lafarge.rs
Лука Беочин, Лафарге Беочинска фабрика цемента д.о.о.
Лука Беочин, Лафарге Беочинска фабрика цемента д.о.о.

Лука Апатин - Напредак А.Д.

Luka Apatin Napredak
Luka Apatin Napredak
Luka Apatin Napredak

Лука Сента А.Д.

www.luka-senta.rs
Luka Senta
Luka Senta
Luka Senta

Лука Сремска Митровица - "Leget" А.Д.

https://www.leget.rs

Лука Шабац - "ELIXIR ZORKA"

https://www.elixirzorka.rs