• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Међународно путничко пристаниште Kостолац добило оператера

Агенција за управљање лукама потписала је данас Уговор о обављању лучке делатности са Археолошким парком ,,Виминацијум'', чиме је Виминацијум постао оператер на међународном путничком пристаништу у Kостолцу. Уговор је потписан на период од десет година а обавезе оператера предвиђају улагања у одржавање лучке инфраструктуре и приступног пловног пута.

Током потписивања уговора, истакнуто је да је Агенција у претходном периоду инвестирала у изградњу пристаништа у Kостолцу, те се очекује да ће пристаниште бити пуштено у рад до завршетка ове године.

Kостолац представља значајну тачку на рути крузера кроз Србију, превасходно због непосредне близине археолошког парка Виминацијум који привлачи како домаће тако и стране туристе.

Отварањем међународног путничког пристаништа у Kостолцу, Агенција ће приближити богату римску заовставштину свим љубитељима крузинга и уједно допринети даљем унапређењу наутичког туризма у Србији кроз пројекат Пробуди Дунав. Овај развојни пројекат Агенције спроводи се са фокусом да поврати сјај дунавске обале и свих њених потенцијала, знаменитости, са посебним нагласком на афирмацији крузинга у Горњем и Доњем Подунављу.