• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Почиње пројекат DIONYSUS- Боље повезивање Дунавског региона

Заједнички секретаријат Програма Interreg Дунав званично је одобрио почетак реализације пројекта DIONYSUS од 1. јула 2020. године. Агенција за управљање лукама учествоваће на поменутом пројекту као IPA партнер.

DIONYSUS представља наставак Interreg пројекта DAPhNE, пре свега кроз рад организације ,,Мрежа Дунавских лука'' чији је Агенција пуноправан члан.

Партнери окупљени око конзорцијума радиће на унапређењу лука у Дунавском региону. Идеја је да теретне луке на најважнијој европској реци постану постану успешна и ефикасна транспортна чворишта и повољни центри за индустријска улагања.

Агенцијa ће као вођа радног пакета 4 координирати рад свих партнера у циљу проналажења решења за интеграцију Дунавских лука у мултимодални транспортни ланац. У склопу радног пакета Агенција ће током 2021. године бити домаћин радних састанака и регионалних радионица и том приликом угостити више од 30 међународних организација- учесника.

DIONYSUS ће трајати 30 месеци, а на њему ће поред Агенције учествовати релевантне институције из земаља дунавског слива као што су Pro Danube Romania, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Лука у Енсу, Лука у Бечу и други.