• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Полугодишња анализа теретног и путничког водног саобраћаја

Агенција за управљање лукама забележила је у првих шест месеци ове године 7.2 милиона тона претовареног терета на рекама, односно седам одсто мање него у истом периоду прошле године. На пад претовара теретa највише је утицала ситуација у Украјини и забрана извоза житарица почетком године.

Најчешће претоварена врста терета јесу шљунак, песак и камени агрегати са учешћем од 29 одсто. Нафта и нафтни деривати су на другом месту, са уделом од 16,9 одсто а руде на трећем, са 13,4 одсто. На четвртом месту налази се угаљ, који је учествовао у претовару са 12,4 одсто. У лукама у Србији забележен је и претовар 223 контејнера, што указује на повећану потражњу за овим видом транспорта водним путевима.

У поређењу са истим периодом 2021. године, највећи проценат раста евидентиран је код руда – 21 одсто, након повећања привредне активности у смедеревској Железари. Повећане су и количине претоварене нафте и нафтних деривата за осам одсто. Највећи пад уочен је код житарица – 62,5 одсто.

Када је реч о међународном путничком водном саобраћају, Агенција је забележила 636 пристајања и 59.000 искрцаних и укрцаних путника. У односу на првих шест месеци 2019. године, која представља рекордну наутичку сезону у Србији, број пристајања је већи за шест одсто. Примена епидемиолошких мера приликом попуњавања капацитета пловила резултирала је са 26 одсто мање путника него у наведеном периоду.

Највише пристајања остварено је у Београду – 256, затим у Новом Саду 170 и Доњем Милановцу 114. Међународно путничко пристаниште у Голупцу дочекало је 85 пристајања крузера.

Пријаве за наплату накнада које су поднете преко Портала електронских пријава (ПЕП) чиниле су 91 одсто од укупног броја пристиглих пријава, што представља највеће учешће Портала од почетка његове примене. Портал је са радом почео 2016. године и прати стратешке циљеве Владе Србије усмерене ка дигитализацији и унапређењу квалитета услуга у државном сектору.