• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Пораст претовара терета на рекама у Србији

Агенција за управљање лукама забележила је у првих шест месеци ове године повећан обим теретног водног саобраћаја у односу на исти период претходне године.

На рекама у Србији претоварено је 7,8 милиона тона терета, што представља раст од 8,3 одсто у поређењу са првим полугодиштем 2020. године.

Најчешће претоварена врста терета јесу шљунак, песак и камени агрегати, који заједно чине 24,4 одсто претовара. На другом месту су житарице са уделом од 18 одсто. Угаљ је на трећем месту са учешћем од 14,5 одсто а следе га нафта и нафтни деривати који учествују са 14,2 одсто у укупном претовару. Руде су на петом месту, са 10,2 одсто.

Раст обима претовареног шљунка, песка и камених агрегата указује на интензивне активности у области грађевинске индустрије кроз реализацију инфраструктурних пројеката Владе Србије. Житарице су на другом месту захваљујући добрим условима на међународном тржишту меркантилне робе. Поред тога, претоварене су и веће количине угља, као резултат рада ЈП Електропривреда Србије.

Када је реч о путничком саобраћају, међународна путничка пристаништа су након вишемесечне обуставе крстарења дочекала прве крузере.

Агенција ће у наредном периоду наставити да улаже напоре у унапређење области лучке делатности а посебна пажња биће посвећена опоравку и даљем развоју међународног водног путничког саобраћаја.