• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Посета луци Констанца

Представници Агенције за управљање лукама обишли су 11. и 12. августа Административну Управу Луке Констанца и Управу пловних канала.

У разговору са руководством луке Констанца истакнута је важност даљег унапређења сарадње и размене искустава у погледу управљања лукама. Делегација Агенције имала је прилику да посети лучке оператере који обављају делатност у Констанци.

Домаћини из Румуније су током посете Управи пловних канала представили потпуно модернизовану преводницу Ађиђеа и уприличили обилазак луке бродом.

Промет робе између Србије и ове румунске луке бележи сталан раст, при чему највећи удео имају житарице, ђубрива, нафтни производи, руде и метални отпад. Позитиван тренд развоја кретања робе нарочито указује на потенцијал сарадње српских компанија и луке Констанца, закључено је приликом посете.