• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Повратак крузера на реке у Србији

Агенција за управљање лукама представила је на седмим годишњим консултацијама резултате у теретном и путничком водном саобраћају за 2021. годину.

Према подацима Агенције, на рекама у Србији претоварено је 15,95 милиона тона терета, што је за 3,2 одсто мање него у 2020. години.

Најчешће претоварена врста терета јесу шљунак, песак и камени агрегати, који заједно чине 30,9 одсто претовара. Нафта и нафтни деривати су на другом месту, са уделом од 15,2 одсто, док се житарице налазе на трећем месту и учествују са 13,4 одсто. Угаљ је на четвртом месту са 13,1 одсто учешћа. Руде се налазе на петом месту, резултирајући са 10,4 одсто у укупном претовару. Обим транспорта шљунка, песка и камених агрегата указује на појачане активности у области грађевинске индустрије и реализацију инфрастуктурних пројеката Владе Србије.

Када је реч о међународном путничком саобраћају, крузери су се у 2021. години, након паузе проузроковане пандемијом, вратили на реке у Србији. На међународним путничким пристаништима у нашој земљи евидентирано је 508 пристајања и 40.388 укрцаних и искрцаних путника. Највише пристајања остварено је у Београду – 209, затим у Новом Саду – 131. Доњи Милановац дочекао је 99 пристајања, Голубац 65 а Кладово 2.

Очекује се да ће се овогодишња наутичка сезона приближити резултатима периоду пре пандемије, имајући у виду да је у Београду најављено 700 пристајања крузера. Агенција ће стога посебну пажњу посветити даљем развоју наутичког туризма у Републици Србији.