• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Презентације

 • Анализа активности у лукама и путничким пристаништима у 2018. години [2.6MB]
 • Ефекти примене наплате накнада у 2017. години [0.81MB]
 • Пројекат DAPhNE циљеви и структура [2.4MB]
 • Развој путничких пристаништа у Републици Србији [3.1MB]
 • Развој и имплементација Интегрисаног лучког информационог система - ИЛИС [347KB]
 • Ефекти примене одлуке о накнадама [230KB]
 • Презентација Одлуке о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада [1.9MB]
 • Ефекти примене наплате накнада у 2016. години [290KB]
 • Ефекти примене ПЕП [1.72MB]