• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Презентације

  • Анализа активности у лукама и пристаништима у Србији у 2022. години - Осме редовне годишње консултације [3.53MB]
  • Развој међународних путничких пристаништа – конференција "Danube Business Talks 2022" [23.8MB]
  • Анализа теретног и путничког саобраћаја у лукама и пристаништима у 2021. години [3.1MB]
  • Aнализа активности у лукама и пристаништима у 2020 години [2.3MB]