• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Пројекат ''Пробуди Дунав'' допринеће развоју доњег Подунавља

Агенција за управљање лукама у сарадњи са Развојним програмом УН (UNDP) покренула је пројекат „Пробуди Дунав“ који има за циљ развој домаћег линијског саобраћаја и крузинга на међународним путничким пристаништима на Дунаву. Пројекат ће допринети развоју градова овог подручја који ће бити уцртани на туристичку мапу Европе.

„2017. године је у наутичкој сезони било скоро 1000 пристајања путничких бродова, а забележили смо раст укупног броја пристајања за 5%, у односу на 2016. годину. Све је више бродова са јачом категоризацијом и бројем звездица на нашим пристаништима. Процењује се да би Србија могла да приходује неколико десетина милиона евра годишње од домаћих и страних наутичара, бројних туриста и економског развоја локалних самоуправа када би наутички туризам на Дунаву заживео у пуном сјају“ – процењује Вук Перовић, директор Агенције за управљање лукама Републике Србије.

Пројекат „Пробуди Дунав“ промовише природно и културно наслеђе Смедерева, Доњег Милановца, Кладова, Голупца, Костолца и Великог Градишта и огроман потенцијал који се отвара развојем водног саобраћаја и туризма доњег Подунавља. Циљ је будућим туристима који се одлуче на путовање Дунавом понудити скуп знаменитости и активности у градовима који леже на обали ове величанствене реке и истаћи њихову нераскидиву везу и даљи потенцијал. Доње Подунавље познато је, а туристима интересантно, по Ђердапској клисури , Сребрном језеру, Лепенском Виру, остацима Римског лимеса, Голубачкој и Смедеревској тврђави, Виминацијуму, Тврђави Рам и бројним манастирима. Блиска сарадња партнера на пројекту са локалним самоуправама и упознавање локалног становништва са могућностима која се отварају развојем наутичког туризма на Дунаву олакшаће промоцију и развој доњег Подунавља.

„Стратегијa развоја водног саобраћаја у Србији за период од 2015.-2025. године предвиделa je изградњу 16 путничких пристаништа за међународни саобраћај. У развој пристанишне инфраструктуре на Дунаву 2016. уложено је, до данас, 130 милиона динара. Тим средствима обезбеђена је инфраструктура на шест путничких пристаништа на Дунаву. Стратегија предвиђа да се до 2020. број бродова повећава за 4% годишње, али се очекује и већи раст. Током 2016. и 2017. примећен је сталан раст броја пристајања од око 5%. Путничка пристаништа у Смедереву и Кладову добила су у 2017. своје оператере и моћи ће у овој наутичкој сезони да дочекају прве крузере и иностране туристе. Почетком 2018. године проглашено је и путничко пристаниште у Голупцу, на којем је за Ускрс пристао први крузер. Отварањем пристаништа у Кладову стварају се услови за увођење линијског саобраћаја са Румунијом, што представља развојну шансу за ову општину, посебно ако узмемо у обзир да је водни царински прелаз код Кладова затворен готово три деценије. Агенција, у сарадњи са другим, релевантним институцијама, ствара услове за још већи, двоцифрени раст у наутичком туризму. Сматрамо да ће успешна реализација пројекта ''Пробуди Дунав'' допринети томе да Србија буде сврстана међу лидере у Дунавском региону, када је реч о наутичком туризму“, истиче Вук Перовић, директор Агенције за управљање лукама Републике Србије.

Иако је Дунав потенцијално најисплативији саобраћајни правац са великим потенцијалом, наутички туризам у Србији присутан је у много мањем обиму него у Европи, утврђено је приликом израде пројекта „Пробуди Дунав“. Инвeстициje у нaутички туризaм имajу вeлику извeснoст исплaтивoсти, штo пoтврђуje чињeницa дa oн у укупним прихoдимa oд туризмa у рaзвиjeним пoдунaвским зeмљaмa учeствуje и дo 30%. Стога је неопходна промоција природног богатства Подунавља која ће, уз упознавање локалног становништва са могућностима која се отварају развојем наутичког туризмана Дунаву, омогућити развој доњег Подунавља и путничког речног саобраћаја у Србији, показују истраживања.