• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Радна платформа Дунавске комисије за луке Дунавског региона

Ауторски текст Манфреда Зајца, генералног директора Секретаријата Дунавске комисије за шести Билтен Агенције

Дунавска комисија је током прошле године основала радну групу, која окупља експерте из свих лучких управа дунавских лука, као и кључне стејкхолдере из приватног сектора. Радна група названа је „Експертска група за развој лука и лучких операција” и за циљ има рад на темама од стратешког значаја за развој лука у Дунавском региону. Предвиђено је да група представља платформу за сарадњу и координацију у погледу одобравања политика као и олакшавања развоја dунавских лука у оквиру фондова ЕУ. Првом онлајн састанку експерата, који је организован крајем септембра 2021. године, присуствовало је 80 учесника, међу којима се нашло више од 30 представника лучких управа и лучких оператера.

Рад експертске групе подељен је у пет кључних области. На иницијалном састанку, Дунавска комисија представила је главне циљеве и тренутну ситуацију. Допринос раду Групе дали су представници DG MOVE, CINEA и други координатори/промотери пројеката, који су презентовали најважније развојне политике релевантне за луке, као и пројектне активности које имају за циљ да „озелене“ и дигитализују лучке активности.

Други састанак одржан је онлајн почетком марта 2022. године, док је наредни заказан за крај септембра у хибридном формату. Скуп ће бити фокусиран на следеће теме: ажурирање оквира политике релевантне за Дунавски регион, олакшавање пројектних идеја у склопу „озелењавања“ и дигитализације, „зелени“ водоник и његову употреба у лукама, омогућавање квалификованих кадрова у дунавским лукама, развој базе података лучке инфраструктуре и системско смањивање административних баријера.

На првом састанку, група експерата сагласила се са потребом праћења и идентификовања баријера у погледу развоја инфраструктуре на Дунаву. Како би се дунавске луке интегрисале у логистичке ланце, потребно је јасно уочити недостатке у сегменту лучке инфраструктуре, као и приступне путне и железничке инфраструктуре. У циљу бољег праћења статуса даљег побољшања лучке инфраструктуре, Секретаријат Дунавске комисије планира да прошири своју постојећу базу података дунавских лука, која се може пронаћи на интернет страници: http://www.danubecommission.org/dc/en/danube-navigation/danube-ports-map/ и да је развије у свеобухватни GIS информациони систем.

Секретаријат ће, такође, предложити Меморандум за иницирање Зелених дунавских лука, који ће документовати вољу дунавских лука да развију стратегије, акционе планове и пројекте који за циљ имају смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште за 55 одсто до 2030. године.

Презентације и материјали са састанака радне групе јавно су доступни и налазе се на интернет страници Дунавске комисије – www.danubecommission.org