• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Саопштење Европске федерације речних лука

EFIP и ESPO објавили су заједничко саопштење у вези са овогодишњим периодом ниског водостаја и потребним акцијама за постизање веће отпорности на климатске промене у водном саобраћају.

Узимајући у обзир значај водног саобраћаја за европски транспортни систем, EFIP и ESPO предлажу да се заједнички одговор на климатске промене базира на три принципа: изградњи снажне инфраструктуре, прекограничној сарадњи и развоју других видова саобраћаја.

Текст саопштења можете пронаћи ОВДЕ.