• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Технички комитет Транспортне Заједнице

Агенција за управљање лукама је учествовала на трећем састанку Техничког комитета Сталног Секретаријата Транспортне Заједнице, посвећеном водном саобраћају и мултимодалности. Скуп је одржан у Луци Бар и окупио је регионалне партнере са Западног Балкана.

Директор Транспортне Заједнице Матеј Закоњшек је, отварајући састанак, истакао да је заједнички рад предуслов за унапређење водног саобраћаја и његових потенцијала.

На састанку се разговарало о напретку партнера у погледу испуњења мера предложених у Акционом плану Транспортне Заједнице за водни саобраћај и мултимодалност.

Током трајања комитета Агенција за управљање лукама представила је циљеве и активности на међународном пројекту DIONYSUS, на којем учествује као ИПА партнер.

Пројекат DIONYSUS допринеће томе да дунавске луке постану део мултимодалних и интермодалних ланаца и центри индустријских улагања, закључено је на састанку.