• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Ванредне ситуације захтевају заједничка решења

Симон Хартл, Милица Николић, viadonau

Ауторски текст за пети број годишњег Билтена Агенције

Путнички саобраћај на Дунаву последњих година бележи стабилан и сталан раст. Овакав позитиван тренд доприноси не само позитивном ефекту на регионалну привреду и отварању нових радних места већ проширује обим туристичких производа и услуга у целом Дунавском региону. Пораст интересовања туриста за речна крстарења резултирао је већим приватним и јавним улагањима у земљама Ддунавског слива, нарочито у инфраструктуру и модернизацију флоте.

Када је пандемија заразне болести ковид 19 погодила Европу у 2020. години, сви напори уложени у почетак успешне сезоне су пропали. Компаније које се баве крузингом суочиле су се са потпуном блокадом путничког саобраћаја у Европи. Забрана одвијања путничког водног саобраћаја у Аустрији трајала је од 16. марта до 29. маја. Међутим и када је забрана укинута, број крузера који су пристајали у Аустрији био је веома мали.

Крузинг индустрија реаговала је одмах на нове изазове: европска крузинг асоцијација IG RiverCruise и Европска унија баржи (EBU) објавили су у мају 2020. године „Водич кроз минималне стандарде за наставак речних крстарења у Европи током болести ковид 19“, у којем је наведен јасан и јединствен концепт за „рестарт“ међународних речних крстарења, направљен на темељима препорука Светске здравствене организације, Европске комисије и других националних власти.

У раној фази пандемије постало је очигледно да је поред ових смерница, хитно потребно и међународно усклађивање мера управљања границама и здравствене заштите дуж целог Дунава.

До сада је Приоритетна област 1а европске стратегије за Дунавски регион, чији рад координирају Министарства саобраћаја Аустрије и Румуније у сарадњи са viadonau, покренула иницијативу за усклађивање поновног активирања речног крузинга на међународном нивоу. На састанку одржаном 19. маја представници Европске комисије, Дунавске комисије, земаља чланица и компанија које се баве крузингом разговарали су о неопходним мерама које би омогућиле поновни почетак пловидбе.

Нажалост, почетком септембра Европом је завладао нови талас вируса корона, и то у тренутку када је крузинг сектор прилагодио туристичке услуге новим, изазовним околностима и када је отпочело планирање наредне туристичке сезоне. Нове рестрикције у погледу кретања уведене су без претходне правовремене најаве, спречивши још једном одвијање крстарења и њихово планирање.

Упркос тренутној неповољној ситуацији, viadonau верује да ће се ова економска грана брзо опоравити, када глобална епидемиолошка ситуација буде под контролом. Стога ће viadonau наставити да улаже напоре у побољшање пловидбених услова, унапређење инфраструктуре и да пружа подршку у елиминисању административних баријера за крузере на целом току Дунава, како бисмо били спремни за нова крстарења.