• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Више крузера и путника на рекама у Србији

Агенција за управљање лукама забележила је до 1. јуна 365 пристајања крузера и 46.674 укрцаних и искрцаних путника на међународним путничким пристаништима у Србији. У поређењу са резултатима оствареним у истом периоду прошле године евидентирано је 4,6 одсто више пристајања, док је број путника порастао за 44 одсто.

Највише пристајања остварено је у Београду – 153, потом у Новом Саду 97, Доњем Милановцу 65 и у Голупцу 40. Међународно путничко пристаниште у Смедереву дочекало је четири пристајања. Поред тога, први крузер пристао је и на новоотворено пристаниште у Сремској Митровици.

Када је реч о даљем развоју инфраструктуре за крузинг, Агенција је у претходном периоду инвестирала средства у изградњу међународних путничких пристаништа у Земуну, Шапцу и Раму. Планирано је да ове локације буду отворене за дочек крузера до почетка наутичке сезоне 2024. године.

Како би се наутички потенцијали наше земље у потпуности искористили Агенција је заједно са Владом Србије покренула пројекат „Заплови Србијом“, који за циљ има изградњу марина, међународних путничких пристаништа и понтона за међународни, домаћи и прекогранични линијски и каналски саобраћај. Кроз пројекат радиће се и на подизању свести грађана и локалних самоуправа о економским и друштвеним предностима развоја наутике. Планирано је да у наредном периоду буду покренуте прве инвестиције и то у изградњу марине у Великом Градишту и багеровање на локацијама будућих марина у Смедереву и Кладову.

Пројекат ће значајно допринети повећању прихода од водног путничког саобраћаја, повећању броја домаћих и иностраних туриста који нашу земљу обилазе са река, као и позиционирању Србије на наутичким картама Европе и света.