• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Centar za promociju dunavske logistike

Vodni saobraćaj je jedan od najstarijih ekonomski i ekološki održivih načina prevoza putnika i tereta i igra vitalnu ulogu u ekonomskom razvoju. U Evropi više od 37.000 kilometara plovnih puteva povezuje stotine gradova i industrijskih regija.

Osim toga, vodni saobraćaj je ekološki najčistiji i najsigurniji, sa mogućnostima za razvoj. Dunav je dugačak oko 2.850 kilometara druga je najduža reka u Evropi, posle Volge. Prolazi kroz nekoliko evropskih prestonica, pre nego što se se kroz deltu u Rumuniji i Ukrajini ulije u Crno more. Reka Dunav kroz Srbiju protiče u dužini od 588 kilometara, od Bezdana do Timoka, a sliv reke obuhvata 120 pritoka, od kojih su neke najveće upravo na teritoriji Srbije - Sava, Tisa i Drina.

Reka Dunav je deo izuzetno važnog evropskog koridora Rajna- Dunav i omogućava plovidbu velikih kruzera a samim tim i dolazak veliki broj turista u Dunavsku regiju. Evropska unija je prepoznala Koridor Rajna- Dunav kao jednu od devet multimodalnih mreža transevropskih saobraćajnih koridora (TEN-T) i to je jedina direktna veza između Centralne Evrope i Crnog mora. Dunav kao takav, jedina je reka u Srbiji, koja je takođe i evropski koridor.

Cilj Centra za promociju dunavske logistike je da se svim zainteresovanim stranama na jednom mestu omogući pristup najvažnijim informacijama o plovidbi Dunavom.

INFORMACIJE O PLOVNIM PUTEVIMA

Direkcija za vodne puteve- Plovput na dnevnom nivou ažurira Plovidbeni bilten
U Plovidbenom biltenu mogu se naći:

  • Informacije o dnevnom vodostaju;
  • informacije o hidrometeorološkim prilikama;
  • podaci o vetru;
  • aktuelna saopštenja brodarstvu;
  • informacije o raspoloživim dubinama i širinama plovnog puta na kritičnim sektorima.

Operativni hidrometeorološki bilten

PREVOZ ROBE

Za više informacija o kompanijama koje se bave prevozom robe i organizacijom prevoza robe posetite sledeću stranicu:

LUKE I PRISTANIŠTA

Agencija za upravljanje lukama je državno upravna agencija, osnovana od strane Vlade Republike Srbije, sa višestrukom ulogom u razvoju lučke oblasti u Srbiji.
U skladu sa nadležnostima, Agencija vodi ažurne evidencije:

IZVORI FINANSIRANJA

Za više informacija o dostupnim fondovima posetite:

INFORMACIJE O PERSPEKTIVNIM TRŽIŠTIMA ZA DUNAVSKU LOGISTIKU

Za više informacija posetite:

PROMOCIJA DUNAVSKE LOGISTIKE

Jedna od najvažnijih uloga Agencije za upravljanje lukama je razvojna. U okviru ove uloge, Agencija aktivno promoviše luke i međunarodna putnička pristaništa u Republici Srbiji.

PREZENTACIJE
Agencija za upravljanje lukama učestvuje na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama, u cilju promocije unutrašnjeg vodnog saobraćaja, naročito luka i putničkih pristaništa. Uspeli smo da pokažemo rezultate u nekoliko zemalja EU, kao i u Nigeriji i Južnoj Koreji, i bili domaćini predstavnicima važnih međunarodnih organizacija, kao što su UNCTAD, KOTRA i EMSA.
Materijale sa konferencija možete preuzeti OVDE

GODIŠNJI BILTEN
Agencija svake godine objavljuje godišnji Bilten, u kojem su predstavljeni najvažniji rezultati i razvojni planovi.
Bilten obuhvata teme kao što su međunarodna saradnja, promocija putničkih pristaništa, analiza prometa robe i putnika, a posebna pažnja posvećuje se najvažnijim infrastrukturnim projektima.
Elektronske verzije godišnjih Biltena mogu se preuzeti sa sledećih linkova:

NEWSLETTER ,,LUKE & MARINE''
Agencija za upravljanje lukama pokrenula je u decembru 2019. godine newsletter ,,Luke & Marine''.
Ideja za pokretanje ,,Luka & Marina’’ potekla je iz želje da se skrene pažnja na brojne mogućnosti koje kruzing i marine mogu pružiti domaćim i stranim turistima, kao i na značaj razvoja lučkog sektora i međunarodnih putničkih pristaništa u Srbiji.
Elektronske verzije newsletter-a mogu se preuzeti sa sledećih linkova: