• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

2018 - година добрих резултата

Поштоване колеге,

Агенција за управљање лукама ове године обележила је пет година од оснивања. За то време оформили смо стручан тим запослених и дефинисали визију пословања коју смо ускладили са циљевима Владе Србије.

Све наше активности и напори били су усмерени ка уређењу и унапређењу лучке делатности у Републици Србији.

На предлог Агенције, Влада Србије до данас, прогласила је 17 лучких подручја, међу којима је шест међународних путничких пристаништа. Ове године, успешно смо окончали јавне позиве за избор првих оператера на међународним путничким пристаништима у Сремским Карловцима, Голупцу и Доњем Милановцу и потписали уговоре о снабдевању бродова погонским горивом на две бункер станице у Великом Градишту.

Тим Агенције пажљиво је анализирао податке о кретању и претовару терета и на тај начин успостављена је ефикасна евиденција и усавршена аналитика о обиму саобраћаја и врсти претоварене робе и броју путника на рекама у Републици Србији.

Наша предвиђања су да ће до краја године бити претоварено 10 одсто више робе него у претходне године , односно близу 12 милиона тона терета.

Када је реч о међународном путничком саобраћају, вишегодишњи тренд раста наставио се и у овој години. Забележили смо 1.148 пристајања крузера, са више од 157.000 прелазака обале. У поређењу са прошлогодишњом сезоном, говоримо о 15 одсто више пристајања и 20 одсто више путника који су са река посетили Србију. Развој крузинга и домаћег линијског саобраћаја био је високо на листи приоритета Агенције те позитивне трендове раста очекујемо и у наредној наутичкој сезони. На основу успешно спроведеног пројекта промоције путничких пристаништа на истоку Србије, наставили смо пројекат "Пробуди Дунав", који ће обухватити поред локација на доњем подунављу и пет нових локација на горњем Дунаву – Апатин, Баноштор, Нови Сад, Сремске Карловце и Земун.

У априлу ове године са градском општином Земун и ЈВП "Београдводе" потписали смо Уговор о финансирању и изградњи међународног путничког пристаништа у Земуну, у које ће Агенција уложити 40 милиона динара а чије се пуштање у рад очекује следеће године.

Измене Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, које су ступиле на снагу ове године, предвиделе су нове надлежности Агенције које се односе на марине.

У наредном периоду Агенција ће утврђивати подручја за марине као пристаништа за посебне намене за прихват, чување и опрему пловила која служе за рекреацију, спорт и разоноду, и издавати одобрења за обављање ове делатности. Један од послова Агенције у наредној години, биће и издавање одобрења за обављање лучке делатности која се односи на претовар речних агрегата, односно шљунка и песка. На тај начин довршићемо поступак увођења у систем и издавање лиценци за ту лучку делатност.

Наставили смо успешну сарадњу са ресорним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Министарством привреде, Републичком дирекцијом за имовину и другим релевантним државним институцијама.

Од планова у новој години најважнији задатак биће наставак инвестиција и стварање услова за развој лучке инфраструктуре. Обезбедили смо средства које ћемо улагати у израду техничке документације за проширење постојећих лучких подручја, промоцију водног саобраћаја и међународне пројекте.

Планирамо да довршимо циклус проглашења свих лучких подручја, чиме се успешно завршава прва фаза успостављања уређеног система у области лука и пристаништа.Као друштвено одговорна институција, фокусирали смо се и на заштиту животне средине, те након завршетка Студије о управљању отпадом на рекама, створићемо услове за покретање пројеката из ове области.

Пратећи стратешко усмерење Владе Србије ка дигитализацији државне управе, радићемо на развоју нових информационих технологија и унапређењу постојећих софтверских решења.

У 2019. години наставићемо да развијамо лучку делатност у националним и међународним оквирима и тежићемо стварању повољног амбијента за боље пословање.