• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Поступак за издавање одобрења за обављање лучке делатности у лукама, пристаништима, међународним путничким пристаништима, пристаништима за сопствене потребе и привременим претоварним местима

Имајући у виду потребу се заинтересована правна лица упознају са поступцима за издавање одобрења за обављање лучке делатности прописаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник”, РС број 73/10, 121/12, 18/15), Агенција за управљање лукама је на интернет страници поставила фазе поступака потребних за издавање одобрења за обављање лучке делатности у лукама, пристаништима, међународним путничким пристаништима, пристаништима за сопствене потребе и привременим претоварним местима.

1. Поступак за издавање одобрења за обављање лучке делатности у лукама, пристаништима и међународним путничким пристаништима можете преузети овде

2. Поступак за издавање одобрења за обављање лучке делатности у пристаништима за сопствене потребе можете преузети овде

3. Поступак за издавање одобрења за оснивање привременог претоварног места можете преузети овде