• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Јавне набавке

» ЈН 11/2020 - Израда Студије изводљивости за изградњу терминала за прихват и збрињавање отпада са бродова и других пловних објеката

» ЈН 10/2020 - Израда Студије развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави

» ЈН 09/2020 - Изградња понтона са приступним мостом за међународно путничко пристаниште у Сремској Митровици

» ЈН 08/2020 - Уклањање шипова у акваторији међународног путничког пристаништа у Земуну

» ЈН 07/2020 - Услуге израде техничке документације за Терминал за расуте терете (агрегате) луке у Београду

» ЈН 06/2020 - Израда Студија за потребе утврђивања лучког подручја међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици

» ЈН 05/2020 - Израда Студија за потребе утврђивања лучког подручја међународног путничког пристаништа у Апатину

» ЈН 04/2020 - Услуге хидрографског мерења акваторије марина у Голупцу и Кладову са израдом елабората уклањања речног наноса

» ЈН 03/2020 - Рачунарска опрема

» ЈН 02/2020 - Услуга израде софтверског решења за роботску аутоматизацију пословних процеса RPA

» ЈН 01/2020 - Уклањање шипова у акваторији међународног путничког пристаништа у Земуну

» ЈН 07/2019 - Услуге хидрографског мерења акваторије лука и пристаништа

» ЈНМВ 06/2019 - Гориво за моторна возила

» ЈН 05/2019 - Услуге израде Студије оправданости са Идејним пројектом за проширење и изградњу Луке Сремска Митровица

» ЈН 04/2019 - Услуге израда Студија за потребе утврђивања лучког подручја марине у Кладову

» ЈН 03/2019 - Услуге израда Студија за потребе утврђивања лучког подручја марине у Голупцу

» ЈН 02/2019 - Услуге израде студије оправданости са идејним пројектом за проширење и изградњу Луке Сремска Митровица

» ЈНМВ 01/2019 - „НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА“

» ЈН 05/2018 - Израда Мултисекторског програма - повећање видљивости, обима и квалитета услуга на путничким пристаништима на Дунаву „ПРОБУДИ ДУНАВ“

» ЈН 04/2018 - Израда Студија за потребе утврђивања лучког подручја међународног путничког пристаништа у Кањижи

» ЈНМВ 03/2018 – Гориво за моторна возила

» ЈН 02/2018 - Израда Студије о утврђивању пословне политике Агенције за управљање лукама у области управљања отпадом на пловним рекама у Републици Србији

 

» ЈНМВ 01/2018 - Хидрографско мерење акваторије лука и пристаништа

 

» ЈН 01/2017 - Израда Средњерочног плана давања концесија у периоду 2018-2020 и Годишњег плана давања концесија за 2018. годину

 

» ЈНМВ бр. 01/2016 - Успостављање Интегрисаног лучког информационог система (ИЛИС) у Агенцији за управљање лукама

 

» JН 02/2015 - отворени поступак
Израда Средњерочног плана давања концесија у периоду 2016-2019 и Годишњег плана давања концесија за 2016. годину

 

» ЈНМВ 001-2015-рачунари и рачунарска опрема