• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Јавне набавке

» ЈН 01/2017 - Израда Средњерочног плана давања концесија у периоду 2018-2020 и Годишњег плана давања концесија за 2018. годину

 

» ЈНМВ бр. 01/2016 - Успостављање Интегрисаног лучког информационог система (ИЛИС) у Агенцији за управљање лукама

 

» JН 02/2015 - отворени поступак
Израда Средњерочног плана давања концесија у периоду 2016-2019 и Годишњег плана давања концесија за 2016. годину

 

» ЈНМВ 001-2015-рачунари и рачунарска опрема