• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Agencija za upravljanje lukama

Četvrti godišnji Bilten Agencije za upravljanje lukama

Ovogodišnje izdanje Biltena obrađuje temu marina- nove razvojne šanse vodnog putničkog saobraćaja a predstavljeni su ostvareni rezultati Agencije u prethodnom periodu kao i planovi za 2020. godinu.

Najznačajniji autori tekstova u Biltenu su Manfred Zajc, generalni direktor Sekretarijata Dunavske komisije, Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu, Tijana Maljković, sekretar Udruženja i drugi.

Posebna pažnja posvećena je međunarodnoj saradnji, aktivnostima Agencije na međunarodnom planu i razvoju putničkih pristaništa.

Elektronsku verziju Biltena možete preuzeti OVDE.

Aktuelno

Agencija pokrenula newsletter ,,Luke & Marine''

Agencija za upravljanje lukama objavila je prvi broj newsletter-a ,,Luke & Marine''. Ideja za pokretanje ,,Luka & Marina’’ potekla je iz želje da skrenemo pažnju na brojne mogućnosti...

26.12.2019.

detaljnije...

Održane godišnje konsultacije Agencije za upravljanje lukama

Agencija za upravljanje lukama održala je pete redovne godišnje konsultacije sa Grupacijama za luke i pristaništa, rečno brodarstvo i brodske agente. Konferenciji je prisustvovalo više od 80...

19.12.2019.

detaljnije...

Objavljen Javni poziv za izbor lučkog operatera u Кanjiži

Agencija za upravljanje lukama objavila je 23. novembra 2019. godine Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor lučkog operatera u međunarodnom putničkom pristaništu u Кanjiži. Pravo učešća imaju...

23.11.2019.

detaljnije...

Agencija evidentirala 1500. pristajanje kruzera na putničkim pristaništima u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je 04. novembra rekordno 1500. pristajanje kruzera na međunarodnim putničkim pristaništima u Srbiji, što predstavlja povećanje od skoro 30% u odnosu na...

08.11.2019.

detaljnije...

Kvartalna analiza pretovarene količine tereta i pristajanja kruzera

Podaci Agencije za upravljanje lukama za prva tri kvartala ove godine pokazuju značajna povećanja u pretovaru tereta i putničkom saobraćaju na rekama u Srbiji u odnosu na...

17.10.2019.

detaljnije...

Održan Dan Luke Konstanca

Trinaesta po redu manifestacija ,,Dan Luke Konstanca’’ održana je 26. septembra u Beogradu, u organizaciji Nacionalne kompanije za upravljanje morskim lukama Konstanca, preko svog predstavništva u Beogradu....

27.09.2019.

detaljnije...
Pogledajte sve vesti »