• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Agencija za upravljanje lukama

Treći godišnji Bilten Agencije za upravljanje lukama

Ovogodišnje, treće po redu izdanje, Agencija je posvetila jubileju- pet godina od osnivanja.

U Biltenu su predstavljeni najznačajniji ostvareni rezultati u prethodnom periodu kao i planovi za 2019. godinu.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti životne sredine, razvoju putničkih pristaništa i unapređenju informacionih tehnologija.

Elektronsku verziju Biltena možete preuzeti OVDE.

Aktuelno

Marine - razvojna šansa nautičkog turizma

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je Javne nabavke za izradu Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja marina u Кladovu i  Golupcu. Agencija će, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđivati područja...

14.08.2019.

detaljnije...

Porast pretovara tereta i putničkog saobraćaja na rekama u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih šest meseci ove godine značajna povećanja obima teretnog i putničkog saobraćaja u odnosu na isti period prethodne godine.  U srpskim lukama pretovareno je...

23.07.2019.

detaljnije...

Izdata licenca za obavljanje delatnosti Specijalnoj luci u Pančevu

Agencija za upravljanje lukama potpisala je Ugovor o obavljanju lučke delatnosti sa privrednim društvom ,,Specijalna luka'' d.o.o. Pančevo. Predstavnicima Specijalne luke uručeno je i Rešenje i Uverenje o...

12.06.2019.

detaljnije...

Održana konferencija ,,Danube Ports Info Day’’

U Minhenu je 05. juna održana konferencija "Danube Ports Info Day", u okviru međunarodnog projekta ,,DAPhNE’’, na kojem Agencija za upravljanje lukama učestvuje kao IPA partner. Cilj...

10.06.2019.

detaljnije...

Agencija održala završnu konferenciju na projektu ,,DAPhNE’’

Agencija za upravljanje lukama održala je nacionalnu radionicu povodom završetka projekta ,,DAPhNE’’, koji ima za cilj da obezbedi razvoj međunarodnih luka na Dunavu. Na taj način luke...

31.05.2019.

detaljnije...

Važno obaveštenje lučkim i pristanišnim operaterima povodom najavljenih padavina

Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda za naredni period, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko - preventivne mere u cilju otklanjanja mogućih negativnih uticaja...

13.05.2019.

detaljnije...
Pogledajte sve vesti »