• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Одржана седница Експертске групе Дунавске комисије

Прва седница Експертске групе за развој лука и лучких операција одржана је 30. септембра, у онлајн формату.Група окупља лучке управе и надлежне институције из земаља чланица комисије, а у раду групе учествовала је и Агенција за управљање лукама.

Циљеви експертске групе јесу подршка лучком сектору у спровођењу циљева европског "Зеленог споразума" и дигитализацији лука, размена информација између Дунавских и морских лука по питању развоја лука као и о европској легислативи и законском оквиру релевантном за луке.

На састанку се, између осталог, разговарало о стратешким питањима о развоју Дунавских лука, унапређењу лучке инфраструктуре, дигитализацији и "зеленој" енергији и алтернативним горивима у лукама.

Теме којима ће се у наредном периоду бавити експерти из подунавских земаља обухватиће унапређење статистике, хармонизацију лучких тарифа и превазилажење административних баријера. Поред тога, посебна пажња биће посвећена заштити животне средине у лукама и могућностима за производњу и транспорт алтернативних горива, пре свега водоника као горива будућности.