• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Агенција домаћин наредног састанка EFIP-a

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић учествовао је на Генералној скупштини Европске федерације речних лука (EFIP) одржаној у Бечу. Том приликом потврђено је да ће Агенција бити домаћин наредног састанка федерације у Београду, 19. и 20. октобра ове године.

На састанку је било речи о ревизији ТЕН-Т Уредбе и Директиве о инфраструктури за алтернативна горива. Истакнут је значај ова два документа за даљи развој унутрашњег водног саобраћаја и европске транспортне мреже. Поред тога, организована је посета луци у Бечу.

Перовић је на заседању представио остварене резултате и развојне пројекте Агенције, међу којима су најважнији „Заплови Србијом“ и „Зелене Луке“. Рекао је да је сарадња са федерацијом допринела ревизији ТЕН-Т Уредбе и укључивању и других српских лука на основну и свеобухватну ТЕН-Т мрежу. Према његовим речима, на основну мрежу биће укључена лука у Панчеву а на свеобухватну луке у Сремској Митровици, Смедереву и Прахову.

Када је реч о организацији наредног састанка EFIP-a у Београду, навео је да је то добра прилика да се представници лука и лучких управа из целе Европе упознају Србијом и водним саобраћајем у нашој земљи.

Чланови Европске федерације речних лука у наредном периоду посветиће пажњу новим пројектима за унапређење лучког сектора, имајући у виду да водни саобраћај значајно доприноси остварењу циљева Зеленог договора, закључено је на скупштини.