• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Агенција одржала завршну конференцију на пројекту ,,DAPhNE’’

Агенција за управљање лукама одржала је националну радионицу поводом завршетка пројекта ,,DAPhNE’’, који има за циљ да обезбеди развој међународних лука на Дунаву. На тај начин луке ће представљати еколошки одржива и приступачна чворишта регионалног саобраћајног система, који ће постати значајни привредни центри и допринети укупном привредном развоју. Радионици су присуствовали представници Саобраћајног факултета, лучких оператера и бродарских предузећа.

Овом приликом представљене су спроведене активности и најзначајнији резултати пројекта- новоформирана организација ,,Мрежа дунавских лука'' (Danube Ports Network) и пилот софтвер ,,Track and trace’’.

Вук Перовић, в. д. директора Агенције рекао је да је пре две и по године пројекат ,,DAPhNE’’ отворио пут Агенцији ка међународној сарадњи. Објаснио је да је Агенција учествовала као ИПА партнер као и јe пројектни конзорцијум окупио 16 партнерских институција из седам земаља. Навео је да се међу партнерима налазе значајне институције као што су Pro Danube International, Pro Danube Romania, Лука у Енсу, Министарство саобраћаја Румуније и представници две високошколске установе из Констанце и Аустрије.

,,Велико ми је задовољство што данашњом радионицом заједно обележавамо успешан крај пројекта. Агенција је у протеклих 30 месеци заједно са партнерима из других дунавских земаља вредно радила на проналажењу решења за развој лука. Сваки пројектни састанак, студијска посета, учешће на форумима представљали су начин да унапредимо пословање, учимо од европских колега и то знање пренесемо и на нашу земљу.'' истакао је Вук Перовић.

Нагласио је да је током трајања пројекта формирана је организација ,,Мрежа дунавских лука'' којој је Агенција приступила. Мрежа је основана како би се у наредном периоду остварили сви циљеви пројекта ,,DAPhNE’’. Тежња Мреже је иницирање нових пројеката, учвршћивање комуникације између партнера, у складу са стратегијом развоја дунавских лука.

Перовић је додао да је Агенција развила и имплементирала Track and Trace softwer, битан сегмент укупног Port Community System-a. Према његовим речима, важност Track and trace софтвера огледа се пре свега у безбедоносном аспекту, будући да платформа омогућава праћење кретања бродова у лукама. Track and trace је и основа за могућу даљу комуникацију бродова са царином као и размену документације са другим надлежним институцијама, објаснио је Перовић и најавио да се Агенција пријавила за учешће новом пројекту који ће представљати наставак активности са ,,DAPhNE’’ пројекта.

Учесници радионице добили су прилику да се упознају са радом софтвера Track and trace у реалном времену а презентована им је Стратегија развоја дунавских лука, настала заједничким радом свих партнера на пројекту ,,DAPhNE’’.

Унапређена сарадња постигнута кроз спроведене резултате омогућиће остварење циљева за побољшање лучке администрације и управљање лукама у целом Дунавском региону, закључено је на радионици.