• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Агенција покренула први прекршајни поступак због недостављања сажетих пријава за пристајање

Агенција за управљање лукама је дана 12.05.2016. године, покренула први прекршајни поступак, против привредног друштва које није поступало у складу са одредбама из члана 229б става 1, 2 и 6 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, односно недостављања сажетих пријава у прописаном року. Сходно законским одредбама, привредно друштво било је у обавези да у прописаном року достави сажете пријаве, у циљу наплате накнаде за пристајање.

Поступајући у складу са одредбама из члана 267. став 1. тачка 22в. Закона, Агенција је упутила Министарству грађевинараства, саобраћаја и инфраструктуре први Предлог за покретање прекршајног поступка због недостављања сажетих пријава за пристајање.

Агенција ће и у будуће пратити обавезе субјеката произашле из Закона и благовремено преузимати мере из своје надлежности.