• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Агенција постала чланица EFIP-а

Агенција за управљање лукама постала је први српски пуноправан члан Европске федерације речних лука (EFIP). Пријем у чланство потврђен је на заседању Генералне скупштине федерације одржаном 03. Јуна 2020. године, на којој је између осталог представљен рад Агенције.

Kроз рад у EFIP-у Агенција ће имати могућност да са европским колегама размени искуства и знања, у циљу унапређења лучког сектора у Србији. Чланство у овој важној међународној организацији допринеће и интегрисању наших лука у глобални транспортни ланац.

Европска федерација речних лука окупља готово 200 речних лука и лучких управа из 18 земаља међу којима су државе Европске уније, Швајцарске и Украјине. Током 25 година постојања EFIP је оснажио улогу споне између речних лука и европских институција. Присутна је стална размена информација о актуелним питањима између доносиоца одлука и чланова. Поред тога, ЕFIP промовише речне луке, њихове активности и економски значај, како би се повећала видљивост лучког сектора у европском транспортном, политичком и пословном окружењу.