• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Агенција у акцији чишћења обале Саве

Представници Агенције за управљање лукама учествовали су у акцији чишћења приобаља Саве. Акцију је организовало ЈВП ,,Србијаводе’’ у сарадњи са општином Савски венац и ФK ,,Црвена Звезда’’ под слоганом ,,Да нам река буде здрава’’.

Догађај представља најаву предстојећег Међународног дана реке Саве, који се обележава 1. јуна.

Чишћење шеталишта и приобаља реке Саве обухватило је локације од Чукаричког рукавца до сплава Речне полиције. Циљ догађаја био је допринос грађана али и институција лепшем и чистијем Београду, будући да је отпад глобални еколошки проблем.

Према речима ЈВП ,,Србијаводе’’, посебан акценат стављен је на подизање свести о правилном поступању са отпадом. Истакли су да ће сав отпад бити адекватно разврстан, одложен и рециклиран.

Агенција ће, у складу са својом друштвено одговорном оријентацијом, наставити да подржава акције чишћења река. На тај начин, помаже се очувању речних екосистема, имајући у виду њихов значај за туризам, саобраћај и социо-економски развој.