• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Агенција учествовала на конференцији UNCTAD-a

Представници Агенције за управљање лукама учествовали су на дводневном скупу Port Management Conference, одржаном у Валенсији 25. и 26. октобра у организацији Конференције Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD). Догађај је окупио представнике лучких управа из Европе, Азије, Латинске Америке, у циљу разговора о тренутним изазовима у поморском и речном транспорту и лучкој делатности.

Током првог дана конференције приказани су најновији резултати платформе Port Performance Scorecard која, прикупљајући податке на годишњем нивоу, оцењује учинак лука на основу различитих индикатора – финансијског аспекта, родне равноправности, људских ресурса, количина претовареног терета и заштите животне средине. На тај начин, платформа представља алат за доношење одлука и припрему и мониторинг стратешких планова, како би се обезбедило ефикасно и одрживо управљање лукама.

Другог дана одржан је Светски конгрес о предузетништву у лукама (World Port Entreprenеurship Congress). Конгресу су присуствовали међународни стручњаци за иновације, предузетници, корпорације и инвеститори. Догађај је омогућио размену идеја на тему увођења различитих дигиталних решења у лучки сектор.

Агенција ће наставити интензивну сарадњу са UNCTAD-ом, имајући у виду да ова међународна организација посебну пажњу посвећује развоју лука и њиховој конкурентности.