• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Агенција за управљање лукама у 2018. евидентирала повећан обим теретног и путничког саобраћаја на рекама

Рекордне количине претовареног терета и пораст броја присталих крузера обележили су претходну сезону на рекама у Србији.


Агенција за управљање лукама у претходној години забележила је најбоље резултате до сада када је у питању теретни саобраћај. Остварених 11,8 милиона тона претовареног терета на рекама у Србији представља раст од 11,5% у односу на 2017. годину. На овакав учинак утицали су повећана привредна активност у Србији, а потпредседница Владе проф. др Зорана Михаловић и ресорно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уврстили су улагања у водни саобраћај у нови инвестициони циклус у области саобраћаја и инфраструктуре.


Најчешће претоварена врста терета и даље јесу шљунак, песак и камени агрегати, који заједно чине готово 26% претовара. Новину представља скок претоварене количине нафте и нафтних деривата на друго место, са уделом од 18,6%, док се руде са уделом од  18.4% налазе на трећем месту. Житарице заузимају четврто место са 13% учешћа у укупном претовару. 


Спровођење Акционог плана развоја водног саобраћаја Владе Србије и сарадња Агенције са ресорним министарством резултирали су са укупно 75% претоварене робе у проглашеним лучким подручјима, што је за 5% више него у 2017. години. Примера ради, пре три године, мање од половине укупног терета претоварано je у проглашеним лучким подручјима.


Тренд раста обележио је и наутичку сезону у 2018. години. Према подацима Агенције, на шест међународних путничких пристаништа у Србији забележено је 1150 пристајања крузера и више од 157 хиљада прелазака обале. У односу на 2017. годину, број пристајања крузера већи је за 15%, а број укрцаних и искрцаних путника за петину.


Међународно путничко пристаниште у Београду и даље је најактрактивније страним туристима – евидентирано је чак 587 пристајања и 81.344 туриста, док су Нови Сад и Доњи Милановац остварили 349, односно 143 пристајања. Новоотворено међународно путничко пристаниште у Голупцу, које је са радом почело у априлу прошле године, успешно је завршило наутичку сезону са 44 пристајања и више од 6000 прелазака обале. План Агенције је да у овој години отвори два нова међународна путничка пристаништа - у Земуну и Раму.


Агенција је током 2018. године наставила да унапређује информационе технологије, пратећи стратешке циљеве Владе Србије ка дигитализацији државне управе, ефикаснијем пружању услуга и поједностављењу пословних процедура. Путем Портала електронских пријава Агенцији је достављено више од 70% од укупног броја пријава које обвезници подносе за наплату лучких накнада, и на тај начин остварене су значајне уштеде времена и трошкова пословања. 


Улагањем у инфраструктурне пројекте и побољшањем услова за претовар терета биће омогућено ефикасно кретање роба и путникау речном саобраћају, како би луке у Србији постале развијени мултимодални центри и важна саобраћајна чворишта у југоисточној Европи.