• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Десети састанак Радне групе за Коридор Рајна- Дунав

Представници Агенције за управљање лукама учествовали су на десетом по реду састанку Радне групе за луке и унутрашње пловне путеве Коридора Рајна- Дунав, одржаном у Бриселу, 21. новембра 2018. године у организацији европске координаторке за Коридор Рајна- Дунав, Карле Пејс.

На овогодишњем заседању Радне групе разговарало се о статусу измена законске регулативе у области унутрашњег водног транспорта и лука, дигитализацији административних процеса и могућностима за развој лука и тржишта. Учесници састанка упознати су са досадашњом реализацијом пројеката на Дунаву и плановима активности за период 2019.-2021. Представници Агенције говорили су о најзначајнијим актуелним пројектима у водном саобраћају, као и о будућим пројектима који би могли бити финансирани кроз европске фондове.

Након анализе могућности и предложених пројектних активности, биће одлучено који ће од потенцијалних пројеката бити кандидован за помоћ из европских фондова, закључено је на састанку.