• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Допис лучким и пристанишним оператерима

Поштовани,

Имајући у виду временске прилике, као и метеоролошке најаве за наредни период, а посебно у време новогодишњих празника,  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је, дописом број 104/2014-01 од 29.12.2014. године, наложило Агенцији за управљање лукама,  да предузме све превентивне мере и да своје службе стави у стање приправности.

Сходно члановима 207. и 208. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, којима су прописани послови и надлежности Агенцијe за управљање лукама, Агенција је увела двадесетчетворочасовно дежурство и пуну приправност, те Вас сходно томе ОБАВЕШТАВАМО, да нас ОДМАХ контактирате о свим битним дешавањима у раду лучких и пристанишних оператера, а нарочито о ванредним догађајима и прекидима у процесу рада који су наступили као последица актуелних метеоролошких прилика у Републици Србији.

Посебно подсећамо на потребу придржавања свих важећи прописа, као и поступака и процедура које се примењују у оперативном раду лучких оператера, а  односе се на рад у условима снежних падавина, ниских темпаратура, удара ветра и др.

У вези са претходним, молимо Вас да контактирате дежурне запослене у Агенцији за управљање лукама:

 • Милан Радовић, руководилац Центра за развој лучке делатности
  тел. 062/8890 611
  e-mail milan.radovic@aul.gov.rs
 • Срђа Љешевић, виши стручни сарадник, Сектор за коoрдинацију рада у лукама
  тел. 062/8890 613
  e-mail srdja.ljesevic@aul.gov.rs
  Информације у cc доставити и на e-mail: office@aul.gov.rs

Aгенција за управљање лукама,
Немањина 4,
11000 Београд

Оригинал допис можете погледати овде.