• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Допринос развоју лучке делатности

Помоћник министра за водни саобраћај и безбедност пловидбе у министарству Предраг Петровић посетио је данас Агенцију за управљање лукама. Том приликом, директор Вук Перовић са стручним сарадницима, представио је најважније активности и резултате Агенције.

Помоћник министра Предраг Петровић похвалио је постигнуте резултате. Истакао је да је циљ министарства добра сарадња са Агенцијом и стално унапређење транспортног сектора. „Приоритет Владе Србије и министарства је спровођење кључних инфраструктурних пројеката, међу којима су и проширења капацитета лука у нашој земљи. Тежимо да на тај начин покренемо индустрију у залеђу лука, како би оне заузеле важну позицију у мултимодалном транспортном систему Европе. Наставићемо да радимо заједно са Агенцијом на ефикасном уређењу лучке области у Србији“, закључио је Петровић.

Директор Агенције Вук Перовић изразио је задовољство због одржаног састанка и напора које ресорно министарство улаже у развој лука и водног саобраћаја. „На састанку смо представили резултате остварене у претходних десет година рада и упознали помоћника са даљим плановима Агенције. Осим тога, указали смо на могућности унапређења у погледу сарадње министарства и Агенције. Подршка министарства и заједнички рад значајно ће допринети даљем стварању добрих услова за успех српских лука“, рекао је Перовић.

На састанку је договорен наставак сарадње и интензивне комуникације између министарства и Агенције, како би се додатно ојачао лучки сектор у Србији.