• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Форум о одрживим инвестицијама

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић учествовао је на форуму „Промоција одрживих инвестиција“, одржаном у Палати Србија. Догађај су организовали Влада Републике Србије и Програм Уједињених нација за развој (UNDP), са циљем представљања прилика за улагања која доприносе одрживом развоју и имају шири друштвени утицај. Конференцији су присуствовали доносиоци одлука, инвеститори из Европе и Азије, представници јавног и приватног сектора, развојних агенција и привредних комора.

На форуму је презентована „Мапа инвестиционих прилика у складу са Циљевима одрживог развоја (ЦОР)“. Мапа инвеститорима пружа информације о перспективним тржиштима, у складу са националним развојним потребама и приоритетима јавних политика владе.

Током представљања мапе наведено је да је у Србији препознато неколико области, односно сектора, у којима постоје најатрактивније могућности за одржива улагања – храна и пиће, обновљиви извори енергије и алтернативна енергија, инфраструктура, технологија и комуникације и здравствена заштита. У оквиру области инфраструктуре нарочито је истакнут потенцијал улагања у лучку инфраструктуру.

Перовић је на панелу „Одржива улагања – превођење потреба и приоритета ЦОР у реалне инвестиционе прилике у Србији“ говорио о развојним пројектима Агенције „Заплови Србијом“ и „Зелене Луке“. Нагласио је да су оба пројекта у великој мери у линији са ЦОР, превасходно у погледу акције за климу, економског раста и доступне и обновљиве енергије.

Одржива улагања доприносе јачању економије, заштити животне средине и бољем пословном окружењу, закључено је на конференцији.