• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Информација о одлуци о измени одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси

На основу тачке 8. став 2. подтачке 6) Одлуке о основању Агенције за управљање лукама („Службени гласник РС“ , број 70/11) и члана 16. Статута Агенције за управљање лукама („Службени гласник РС“, број 72/13), Управни одбор Агенције за управљање лукама је дана 26.12.2013. године донео ОДЛУКУ број 35/2013 о измени Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси.

У члану 9. Одлуке број о измени Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси, после речи „ступа на снагу“ речи: „1. јануара 2014. године“ замењује се речима „1. марта 2014. године“.