• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Иницијатива за снабдевање крузера електричном енергијом

Представници Агенције за управљање лукама одржали су састанак са привредним друштвом „Ђердап услуге“, лучким оператером на међународним путничким пристаништима у Смедереву и Кладову.

На састанку се разговарало о иницијативи Агенције да се на пристаништу у Кладову уведе снабдевање крузера електричном енергијом са обале. Истакнуто је да примери добре праксе крузинг индустрије из Западне Европе, у складу са енергетским трендовима, показују да постоји потреба за оваквом врстом напајања пловила. Увођењем снабдевања крузера електричном енергијом повећао би се број пристајања у Кладову и поспешиле наутичке сезоне у Србији.

Представници Агенције најавили су почетак пројекта „Заплови Србијом“, који ће се бавити даљим унапређењем наутичког саобраћаја. Кладово je је једна од локација обухваћених пројектом, имајући у виду потенцијале за развој марине и линијског саобраћаја.

Договорено је да се у наредном периоду интензивира комуникација између Агенције и лучког оператера, како би се реализовала поменута иницијатива.