• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Истекао рок за достављање Пријава у поступку избора пристанишног оператера за међународно путничко пристаниште у Општини Земун

Дана 15.05.2015. године у 15:00 часова је истекао рок за достављање Пријава у поступку избора пристанишног оператера за међународно путничко пристаниште у Општини Земун.

Пријаве ће отварати изабрана комисија у просторијама Агенције за управљање лукама, дана 20.05.2015. године са почетком у 14:00 часова, у присуству понуђача који су доставили Пријаве у прописаном року.