• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Изабран оператер за међународно путничко пристаниште у Сремској Митровици

Агенција за управљање лукама потписала је Уговор о обављању лучке делатности са привредним друштвом „ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ” д.о.о., чиме је ово правно лице постало оператер на међународном путничком пристаништу у Сремској Митровици. Уговор је потписан на период од десет година а обавезе оператера предвиђају улагања у одржавање лучке инфраструктуре и приступног пловног пута.

Приликом потписивања уговора, истакнуто је да је Агенција инвестирала средства у изградњу сремскомитровачког пристаништа, и да је у наредном периоду планирано његово пуштање у рад.

Отварањем међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици, Агенција наставља активности на искоришћењу потенцијала реке Саве за међународни путнички саобраћај.