• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Издата лиценца за обављање делатности Специјалној луци у Панчеву

Агенција за управљање лукама потписала је Уговор о обављању лучке делатности са привредним друштвом ,,Специјална лука'' д.о.о. Панчево.

Представницима Специјалне луке уручено је и Решење и Уверење о упису у регистар лучких оператера Агенције, чиме је ово привредно друштво постало четврти лиценцирани лучки оператер у Панчеву. Одобрење за обављање лучке делатности издато је на 25 година, уз могућност продужења за додатних 25 година.

Уговор о обављању лучке делатности предвиђа да ће Специјална лука у наредних пет година инвестирати 2,3 милиона евра у лучку инфраструктуру и супраструктуру. 

Приликом потписивања Уговора, представници Агенције нагласили су да је лучко подручје у Панчеву тренутно највеће лучко подручје у Србији, укупне површине 128 хектара. Подсетили су да је ,,Специјална лука'' д.о.о. последња лука у власништву Републике Србије. Републичка дирекција за имовину пренела је у јавну својину Србије инфраструктуру ове луке вредну 2,5 милијарди динара. Очекује се да ће у наредном периоду обим претовареног терета у Специјалној луци износити близу пола милиона тона годишње. 

У Регистар лучких оператера Агенције за управљање лукама уписана су укупно 24 правна лица која обављају делатност у лукама и пристаништима у Републици Србији.