• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Измене и допуне Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси

Имајући у виду да је по објављивању Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси, одржан низ састанака са представницима бродарстава, бродских агената, лука и пристаништа и власника терета, и да је предметна Одлука изазвала одређене примедбе, а да је Министарство саобраћаја упутило захтев Агенцији за управљање лукама, број 434-01-3/2014-06 од 03.02.2014. године, да још једном размотри оправданост прописаних износа лучких такси, како би се у најмањој могућој мери оптеретила привредна друштва која послују и доприносе већем коришћењу водног транспорта, од стране Управног одбора Агенције за управљање лукама је наложена, а по налогу и извршена ревизија поступка који је претходио доношењу предметне одлуке.

Приликом поновљеног поступка, још једном су анализиране лучке таксе у подунавским земљама, и то Немачкој, Аустрији, Мађарској, Хрватској, Румунији и Бугарској, сагледани појединачни износи цена досадашњих лучких накнада које су луке у Србији имале право да наплаћују до ступања на снагу Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, као и саслушани ставови обвезника плаћања такси.

Изменама и допунама предметне Одлуке утврђени износи такси су најнижи у подунавским земљама.
Управни одбор Агенције за управљање лукама је 10.04.2014. године усвојио измене и допуне Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси.
Почетак примене Одлуке је предвиђен за 01.07.2014. године.

Документ можете погледати овде.
ОДЛУКА о висини, врсти и начину плаћања лучких и пристанишних такси (.pdf)
Општи услови примене одлуке (.pdf)