• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Извршни одбор EFIP-a

Састанак Извршног одбора Европске федерације речних лука (EFIP) одржан је у белгијском граду Генту. Скупу је присуствовала и Агенција за управљање лукама, као пуноправна чланица федерације.

Срђа Љешевић, руководилац Центра за лучку делатност, говорио је о резултатима постигнутим у претходном периоду и о развојним пројектима Агенције.

Током трајања састанка, организована је интерактивна сесија на којој је представљен пројекат „Сена – Шелда“. Пројекат ће повезати басене две реке до 2030. године, са циљем даљег развоја мреже унутрашњим пловним путевима. Поред тога, презентована је Студија о енергетској транзицији, која се бави приликама и изазовима речних лука у овој области. Циљ документа је да се направи свеобухватна слика утицаја енергетске транзиције на европске луке, посебно у смислу просторног планирања и инфраструктурних потреба.

Развој пројеката у области водног саобраћаја умногоме ће допринети мултимодалности и одрживој мобилности у Европи, закључено је на састанку.

Foto: EFIP