• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Јавна расправа о предлогу стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015-2025. године

Обавештавамо вас да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре започело спровођење јавне расправе о Предлогу Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015-2025. године према програму одобреном од стране Владе Републике Србије.

Стратегијом развоја водног саобраћаја у Републици Србији утврђује се стање у овој области саобраћаја, успоставља се концепт развоја инфраструктуре и транспорта, дефинишу се дугорочни и орочени циљеви развоја транспортног система и акциони план за њихову реализацију, а имајући у виду потребу за одрживим развојем транспорта у Републици Србији. Смернице за такав развој постављене су на нивоу целог система и базиране су на принципима безбедности као и примени савремених технологија.

Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије спроводи се у периоду од 1. до 30. септембра 2014. године.
Јавну расправу о Предлогу стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015-2025. године, организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми презентације и расправе о Предлогу стратегије.
Јавна расправа ће се одржати:
1) Доњи Милановац, у просторијама хотела „Лепенски Вир”, ул. Радничка бб, дана 2. септембра 2014. године, од 12 до 14 часова.
2) Сента, у просторијама Општине Сента, Главни трг 1, дана 5. септембра 2014. године, од 12 до 14 часова.
3) Сремска Митровица у просторијама Градске управе Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, дана 16. септембра 2014. године, од 11 до 13 часова.
4) Нови Сад, у Привредној комори Војводине, ул. Хајдук Вељкова 11, дана 23. септембра 2014. године, од 11 до 13 часова.
5) Београд, у хали 1 Привредне коморе Србије у Београду, ул. Ресавска бр. 13-15, дана 25. септембра 2014. године, од 14 до 16 часова.

Обавештавамо да ће поступком јавне расправе, у планираним терминима, руководити помоћник министра, г. Лепосава Сојић са сарадницима који су учествовали у изради Предлога стратегије из Одељења за водни саобраћај МГСИ, Дирекције за водне путеве, Управе за утврђивање способности за пловидбу, Агенције за управљање лукама и професорима Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

По окончању поступка јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће анализирати све сугестије, предлоге и примедбе и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи, односно припремити коначну верзију Предлога стратегије за разматрање на седници Владе.

Текст Предлога стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015-2025. године можете погледати овде.