• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Конференција DISC ’22

Агенција за управљање лукама учествовала је на конференцији „Danube Information Services Conference DISC ’22“ одржаној у Букурешту 14. и 15. децембра. Овогодишњи скуп био је посвећен иновативним решењима за унапређење пловидбе.

Током трајања манифестације представници земаља Дунавског региона говорили су о различитим пројектима у области дигитализације у водном саобраћају. Циљ ових пројеката је побољшање навигационих услова и превазилажење административних баријера.

Руководилац Центра за опште послове Владимир Павловић презентовао је софтвере и апликације које је Агенција уврстила у свакодневни рад, пратећи стратешко опредељење Владе Србије ка модернизацији државне управе. Нагласио је да су Апликација за фактурисање и Портал електронских пријава умногоме поједноставили рад како запослених тако и обвезника. Према његовим речима, пријаве за наплату накнада које су поднете преко Портала чине више од 90 одсто од укупног броја пристиглих пријава. На тај начин остварује се уштеда времена и трошкова у погледу канцеларијског материјала и слања пријава поштом.

Павловић је представио и софтвер Track & Trace, који је настао као резултат Interreg пројекта DAPhNE, на којем је Агенција учествовала као ИПА партнер. Навео је да се путем платформе може пратити кретање бродова у лукама у реалном времену и кроз предглед архивираних записа, па је самим тим програм значајан и са безбедносног аспекта. Track & Trace је заснован на коришћењу AIS технологије која је основ свих модерних информационих система који се користе у навигацији, казао је он.

Поред тога, Агенција је у претходном периоду почела да примењује RPA технологију. Објаснио је да ово напредно решење функционише по принципу аутоматизације процеса који се стално понављају. Павловић је рекао да је улога робота обрада електронских пријава, израда решења за наплату накнада, њихово слање електронском поштом обвезницима као и систематизација података о теретном и путничком саобраћају. Самим тим, запослени су своје капацитете и активности преусмерили на захтевније задатке попут стратешког планирања. Он је додао да ће Агенција наставити да унапређује постојећа решења и примењује нове информационе технологије у свом раду.

Дигитализација има важну улогу у унапређењу безбедности, одрживости и конкурентности водног саобраћаја у Дунавском региону, закључили су учесници конференције.