• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Контејнерски транспорт на Дунаву – DIONYSUS пројекат

Ауторски текст проф. др Владислава Мараша за четврти број newslettera Агенције "Луке & Марине"

Успостављање редовног контејнерског транспорта на Дунаву представља прави изазов за све потенцијалне учеснике у овом процесу. Тaква пословна активност захтева потпуну посвећеност и инвестирање значајних средстава како бродара, тако и лука, представника власти, потенцијалних корисника, посредника и сл.

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, у оквиру DIONYSUS пројекта, има задатак да анализира могућности развоја контејнерског транспорта на Дунаву. Овај веома сложени задатак захтева сагледавање различитих аспеката који имају утицај на искоришћавање постојећих могућности у погледу успостављања редовних контејнерских сервиса на Дунаву. Тим факултета који учествује у реализацији пројекта нарочито се бави свеобухватном анализом тржишних услова везаних за развој контејнерског транспорта на Дунаву, истраживањем досадашњих неуспелих покушаја успостављања контејнерских транспортних сервиса, како би се, на основу научених лекција, извукли закључци за будућност, анализом могућег успостављања различитих линија пловидби или контејнерских сервиса и развојем модела и online алата за рутирање контејнерских бродова на унутрашњим пловним путевима, са посебним акцентом на ситуацију на Дунаву.

Као резултат ангажовања свих пројектних партнера на реализацији наведених активности, идентификоване су бројне препреке које, у мањој или већој мери, ограничавају развој контејнерског транспорта на Дунаву. Неке од њих су структура терета која се превози Дунавом, ниво развоја и прилагођености инфраструктуре потребама претовара и превоза контејнера као и постојање одговарајуће опреме која се може користити за контејнерске претоварне и транспортне процесе у лукама. Успостављање редовног контејнерског транспорта на Дунаву захтева детаљну анализу свих ових препрека, као и дефинисање начина за њихово превазилажење. Овакав приступ је примењен и у самом DIONYSUS пројекту.

Вођен идејом да своја дугогодишња истраживања у овој области предочи свим заинтересованим странама, али и да допринесе превазилажењу идентификованих препрека, тим је развио онлајнo алат за оптимално рутирање контејнерских бродова на унутрашњим пловним путевима. Сваки корисник нашег алата може сагледати очекиване пословне резултате у различитим примерима контејнерских линија пловидби на Дунаву. На основу добијених резултата, корисници могу добити препоруке око линија пловидби које имају највећи потенцијал да буду успешне у дужем временском периоду. Назив алата је CND (Container Network Development) и његов развој се такође реализовао у оквиру DIONYSUS пројекта. Сви заинтересовани могу приступити CND алату и регистровати се бесплатно на страници http://dionysus.sf.bg.ac.rs/.