• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Ciljevi u 2024. godini

 • Sprovođenje aktivnosti na projektu „Zaplovi Srbijom“;
 • početak projekta „Zelene Luke“;
 • učešće u okviru Pregovaračke grupe za transport i transevropske mreže (PG 14, PG 21);
 • Izdavanje Odobrenja za obavljanje lučke delatnosti i zaključivanje ugovora o obavljanju lučke delatnosti;
 • spovođenje postupka objavljivanja javnog poziva i izbor lučkih operatera na utvrđenim lučkim područjima luka, pristaništa, međunarodnih putničkih pristaništa i marina;
 • vođenje Upisnika lučkih operatera;
 • evidenacija nepokretnosti u javnoj svojini;
 • naplata lučkih naknada;
 • informisanje i uvođenje obveznika plaćanja naknada u sistem elektronskog podnošenja prijava;
 • evidentiranje i identifikovanje svih pravnih lica koja obavljaju delatnost transporta i pretovara na vodnim putevima u Republici Srbiji;
 • saradnja sa međunarodnim i evropskim organizacijama;
 • aktivno učešće u radu foruma Koridora Rajna-Dunav i radne grupe za luke;
 • učešće u radu Evropske federacije rečnih luka;
 • predsedavanje Ekspertskom radnom grupom za luke i lučke operacije Dunavske komisije;
 • izrada tehničke dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih projekata razvoja luka, međunarodnih putničkih pristaništa i marina u Republici Srbiji;
 • sprovođenje aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa Zelenom agendom.