• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Лучким и пристанишним оператерима

Поштовани,

Имајући у виду најаве и упозорења Хидрометеоролошког завода о могућим обилнијим падавинама у наредном периоду, посебно за слив реке Саве, Агенција за управљање лукама предузмима све планско - превентивне мере у циљу отклањања могућих негативних утицаја од повећане количине вода и поплава.

Молимо Вас да нас одмах контактирате о свим битним дешавањима у раду лучких и пристанишних оператера, а нарочито о ванредним догађајима и прекидима у процесу рада који су наступили као последица хидрометеоролошких прилика у Републици Србији.

Посебно подсећамо на потребу придржавања свих важећи прописа, као и поступака и процедура које се примењују у оперативном раду лучких оператера у условима вaнредних хидрометеоролошких прилика.

У случају ванредних дешавања, молимо Вас да контактирате дежурне запослене у Агенцији за управљање лукама:

1. Срђа Љешевић, руководилац Центра за развој лучке делатности
тел. 062/8890 613
e-mail srdja.ljesevic@aul.gov.rs