• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Лучким и пристанишним оператерима

Имајући у виду повећање снежног покривача до кога је дошло након падавина од 02. јануара 2016. године, као и прогнозиране температуре у опсегу од 10 до 16 степени и најаве нових падавина у наредном периоду, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 01/2016-01 од 09.01.2016. године, наложило Агенцији за управљање лукама, да предузме све планско - превентивне мере у циљу отклањања могућих негативних утицаја од повећане количине вода и поплава.

Сходно члановима 207. и 208. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, којима су прописани послови и надлежности Агенцијe за управљање лукама, обавештавамо Вас да нас одмах контактирате о свим битним дешавањима у раду лучких и пристанишних оператера, а нарочито о ванредним догађајима и прекидима у процесу рада који су наступили као последица хидрометеоролошких прилика у Републици Србији.

Посебно подсећамо на потребу придржавања свих важећи прописа, као и поступака и процедура које се примењују у оперативном раду лучких оператера у условима вaнредних хидрометеоролошких прилика.

У случају ванредних дешавања, молимо Вас да контактирате дежурне запослене у Агенцији за управљање лукама:

Срђа Љешевић, руководилац Центра за развој лучке делатности
тел. 062/8890 613
e-mail: srdja.ljesevic@aul.gov.rs

Информације у cc доставити и на e-mail: office@aul.gov.rs

Aгенција за управљање лукама,
Немањина 4,
11000 Београд

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
Вук Перовић