• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Лучким и пристанишним оператерима - свим

Поштовани,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 06/2014-01 од 14.05.2014. године наложило Агенцији за управљање лукама да поступи по следећој наредби:
Због временских непогода и обилних падавина у целој Србији, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре налаже предузећима из свог ресора и њиховим службама да буду у пуној приправности и информишу Министарство о стању на терену.
Министарство од државних предузећа из сектора саобраћаја очекује да због поплава и ванредне ситуације у више локалних самоуправа, уведу двадесетчетворочасовно дежурство и обезбеде машине и људство за случај потребе ангажовања на терену.

Агенција за управљање лукама у складу са напред наведеним је одмах увела двадесетчетворочасовно дежурство и пуну приправност, те вас сходно томе ОБАВЕШТАВАМО да нас ОДМАХ контактирате о актуелној ситуацији и свим битним дешавањима везаним за ванредну ситуацију на територији Републике Србије.

Контакт особе у Агенцији за управљање лукама:

1. Бранко Митровић, директор
тел. 062/8890 608
e-mail: branko.mitrovic@aul.gov.rs

2. Милан Радовић, руководилац Одељења
тел. 062/8890 611
e-mail: milan.radovic@aul.gov.rs

3. Александар Влајковић, руководилац Одељења
тел. 062/8890 619
e-mail: aleksandar.vlajkovic@aul.gov.rs

4. Срђа Љешевић, виши стручни сарадник
тел. 062/8890 613
e-mail: srdja.ljesevic@aul.gov.rs

Информације у cc доставити и на e-mail: office@aul.gov.rs

Aгенција за управљање лукама,
Немањина 22-26,
Београд

С поштовањем,
Бранко Митровић
директор

Допис можете преузети овде.