• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Лука "Легет" уписана у регистар лучких и пристанишних оператера

Представници Агенције за управљање лукама састали су се са руководством "РТЦ Лука Легет а.д." из Сремске Митровице.

Том приликом, уручено им је Решење и Уверење о упису у регистар лучких и пристанишних оператера бр. ЛО 0015.

Вук Перовић, в.д. директора Агенције истакао је да је упис луке Легет у регистар лучких оператера од изузетног значаја, имајући у виду да се ради о првом лучком оператеру на реци Сави. Додао је да је Стратегијом водног саобраћаја у Србији предвиђено да лука Легет из пристаништа прерасте у националну луку од локалног значаја.

Представници луке Легет захвалили су се Агенцији на досадашњој успешној сарадњи и спремности да се лучка област у Србији континуирано развија.

У регистар лучких и пристанишних оператера Агенције уписано је 15 лучких оператера, од којих је 13 у активном статусу.

Лука Легет уписана у регистар лучких и пристанишних оператера

Лука Легет уписана у регистар лучких и пристанишних оператера