• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обавештење лучким и пристаништним оператерима - Мере Владе Србије у спречавању појаве и ширења заразне болести COVID - 19

Влада Републике Србије донела је на седници одржаној 10. марта 2020. године Одлуку о проглашењу болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (у даљем тексту ,,Одлука''), која је одмах ступила на снагу.

Ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID – 19 и заштите становништва од те болести, примењиваће се мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.

У члану 4. Одлуке наводи се да ће надлежни органи, у циљу заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, привремено забранити, односно ограничити улазак и кретање лицима која долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID – 19, односно жаришта епидемије, и то: Републике Италије, Народне Републике Кине, Републике Јужне Кореје, Швајцарске Конфедерације и Исламске Републике Иран.

Напомињемо да се одредбе Одлуке у теретном водном саобраћају односе на чланове посаде, док се у путничком водном саобраћају односе како на чланове посаде тако и на путнике.

Имајући у виду да је спречавање и сузбијање ове заразне болести од интереса за Републику Србију, најљубазније Вас молимо да се придржавате прописаних мера.

У случају ванредних дешавања, молимо Вас да контактирате дежурне запослене у Агенцији за управљање лукама:

Владимир Павловић, руководилац Центра за опште послове, телефон 062 88 90 609, адреса електронске поште: vladimir.pavlovic@aul.gov.rs

Информације можете слати и на адресу електронске поште office@aul.gov.rs

Текст одлуке можете пронаћи ОВДЕ