• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Модерно управљање лукама – сарадња са UNCTAD

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић успешно је завршио програм „Модерно управљање лукама (Modern Port Management)“ у организацији Конференције Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD).

Радионица, која је била подељена на онлајн и уживо похађање, састојала се од четири модула: Међународна трговина и транспорт, Организација лучког система, Функционисање лучког система и Изазови одрживих лука.

UNCTAD, у оквиру свог програма TrainForTrade, више од 20 година спроводи Програм управљања лукама, како би подржао лучке управе широм света. Током трајања радионице разговарало се о могућностима за повећање трговинских токова и подстицање економског развоја. Поред тога, на скупу је била присутна стална размена знања и компетенција између лучких управа из Европе, Азије, Латинске Америке и Африке.

Вук Перовић је у оквиру модула Организација лучког система представио лучку област у Србији и активности Агенције у погледу унапређења овог сектора. Истакао је да ће Агенција наставити да учествује у програму TrainForTrade, будући да сарадња са UNCTAD-ом омогућава праћење актуелних трендова у лучком сектору. „The Port Endeavor Game“

Једна од сесија радионице била је посвећена интерактивној друштвеној игри „The Port Endeavor Game“. Игра, коју су осмислили UNCTAD и Међународна асоцијација лука и пристаништа (IAPH) ослања се на реалне примере добре праксе интегрисања Циљева одрживог развоја (ЦОР) УН у пословање лука. Игром се постиже јачање свести руководства лука и запослених о томе како луке могу применити ЦОР у свом пословном амбијенту и које мере је потребно усвојити за остварење истих.