• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

На српским рекама забележен рекордан претовар терета и раст путничког саобраћаја

Агенција за управљање лукама евидентирала је у 2017. години чак 10,5 милиона тона претовареног терета на рекама у Србији, што је највећа забележена количина до сада. Упркос неповољним временским приликама и обустави пловидбе који су пратили сезону, претовар робе већи је за 16% у односу на 2016. годину.

Најчешће претоварена врста терета и даље јесу шљунак, песак и камени агрегати који заједно чине 29% претовара, а новина је већа количина руда са уделом од 17%, као резултат појачане активност луке у Смедереву. Нафта и нафтни деривати остали су на трећем месту, и чине 16% укупног претовара. Житарице су, због суше која је умањила приносе и повећала цену робе по тони, са досадашњег другог, пале на четврто место, и сада имају 13% учешћа у укупном претовару.

Сарадња са ресорним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доследна примена законске регулативе и Акционог плана развоја водног саобраћаја Владе Србије, резултирали су са скоро 70% претоварене робе у проглашеним лучким подручјима, док је пре две године само 40% терета претоварено у лучким подручјима. План је да се у наредном периоду све лучке активности обављају у оквиру проглашених лука и пристаништа.

Путнички саобраћај показао је у 2017. години стабилан тренд раста. Забележено је 996 пристајања крузера и више од 130 000 искрцаних путника на путничким пристаништима у Србији. У односу на прошлу наутичку сезону, број пристајања крузера већи је за 4%, а број путника за готово 11%. Највише пристајања евидентирано је у Београду 539, док су Нови Сад и Доњи Милановац остварили 333, односно 112 пристајања.

Један од задатака Агенције је промоција и развој путничког саобраћаја, па су тако у прошлој години отворена пристаништа у Смедереву и Кладову, а први крузери очекују се на пролеће. Почетком 2018. проглашено је пристаниште у Голупцу, једној од најатрактивнијих туристичких дестинација на Дунаву, па ће у наредном периоду бити расписан и јавни позив за избор оператера на том пристаништу. Путничка пристаништа на истоку Србије биће повезана на тај начин, а упоредо са привлачењем крузера Агенција ће радити на афирмацији домаћег, линијског саобраћаја између ових градова. Пратећи показатеље у области крузинга, можемо очекивати више од 1050 пристајања у 2018. години.

Улагањем у лучке инфраструктурне пројекте и унапређењем услова за претовар робе, Агенција за управљање лукама наставиће да побољшава услове за ефикасно кретање робе у речном саобраћају, како би луке у Србији постале важни мултимодални центри и саобраћајна чворишта у овом делу Европе, што ће свакако имати повољан утицај на привредни развој целе земље.